Disclaimer

Responsor is een geregistreerd handelsmerk van Trèfic Net. Op onze diensten met betrekking tot Responsor zijn de Algemene Voorwaarden voor dienstverlening vanTrèfic Net van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de KvK Centraal Gelderland. Een exemplaar sturen wij u op aanvraag toe.

Responsor biedt een infrastructuur op internet voor content van onze opdrachtgevers. Trèfic Net is niet verantwoordelijk voor de door hen aangeboden content.

 

Privacy

Trèfic Net hecht veel waarde aan de privacy van internetgebruikers. Trèfic Net zal de door een gebruiker verstrekte contactgegevens uitsluitend benutten voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

 

Browser en cookies

Responsor is geoptimaliseerd voor weergave in moderne browsers. Responsor maakt gebruik van javascripts en cookies. De cookies zijn niet voor marketingdoeleinden, ze slaan gegevens op betreffende de voortgang van de gebruiker in een vragenlijst.